Novinky

Dvadsiata Charitánia vyčarila deťom úsmev na tvári

Dňa 26. novembra 2015 sa v priestoroch mestského divadla Actores v Rožňave odštartoval jubilejný 20. ročník benefičného koncertu Charitánia, ktorý je venovaný hlavne deťom a osobám s mentálnym postihnutím a zdravotným znevýhodnením. Vystúpili Heľenine oči, Sanchez Amsterdam, Komajota, Maduar, Detský folklórny súbor Rozmarija pri ABC CVČ a moderátor z TV Markíza Ján Tribula.

Benefičný koncert CHARITÁNIA je jedným z najstarších benefičných koncertov na Slovensku. Zakladateľom a tvorcom myšlienky benefičného koncertu bol pred dvadsiatimi dvoma rokmi Mgr. Igor Lada, vtedajší riaditeľ AMALIA – DSS, ktorému patrí touto cestou poďakovanie za myšlienku. Oslovil ostatných riaditeľov sociálnych zariadení a inštitúcii v okrese Rožňava a v Košickom kraji, ktorí boli jeho myšlienke naklonení.

Charitánia 2015 Foto1 Katarína OrešanskáPodnetom k vzniku benefičného koncertu bola myšlienka zviditeľniť umeleckú kreatívnosť a šikovnosť mentálne a sociálne postihnutej mládeže z jednotlivých sociálnych zariadení a inštitúcií v okrese Rožňava a zároveň pred Vianocami poďakovať donátorom za ich celoročnú pomoc.

Prvých pätnásť ročníkov bolo zorganizovaných ako benefičný koncert v rámci okresu. Posledných päť ročníkov, ktoré zobral pod palec Milan Štefánik, ktorému touto cestou patrí veľká vďaka, prekročili už hranice okresu a benefičný koncert sa stal celoslovenským. Na predchádzajúcich ročníkoch vystúpili okrem hendikepovanej mládeže na pódiách Domu kultúry Dobšiná, rožňavskej Starej radnice a divadelnej sály OKC známi speváci a speváčky, skupiny a moderátori zo Slovenska.

Tohtoročný koncert slávnostne otvoril a moderoval Ján Tribula, známy redaktor z televízie Markíza. Po krátkom príhovore so želaním príjemného hudobno-kultúrneho zážitku z úst JUDr. Margity Petrovej, riaditeľky JASANIMA DSS, pána Pavla Burdigu, primátora Rožňavy a PhDr. Bc. Jána Matu, prednostu OsÚ v Rožňave a Milan Štefánik z Občianskeho združenia pri zariadeniach DSS odovzdal pri príležitosti 20. výročia tejto výnimočnej charitatívnej akcie obraz so symbolickým motívom tohtoročnej Charitánie, namaľovaný nohami maliarkou Pavlínou Triščovou bez rúk. Po oficiálnej časti sa na scéne postupne objavili hlavní Charitánia 2015 Foto Katarína Orešanskáučinkujúci večera. Ako prvá, ešte pred samotným zahájením, sa nám svojim electro-rockovým štýlom predviedla kapela Sanchez Amsterdam. Po nej nás zabavili veselými a vtipnými textami pesničiek prešovská kapela so svojráznym názvom Heľenine oči. Ľudovou hudbou s humorno-divadelnými prvkami nás potešil a obohatil v originálnych a autentických krojoch Detský folklórny súbor Rozmarija pri ABC CVČ. Svojimi známymi hitmi podporila hudobnú zložku ďalšia populárna prešovská skupina Komajota. Najočakávanejšou skupinou podujatia však bola hudobná formácia Maduar, ktorá predviedla úžasnú hudobnú šou a na svoj najznámejší hit Hafanana rozospievala a roztancovala celú divadelnú sálu. Najväčším predvianočným prekvapením pre všetkých bol hodnotný darček od spoločnosti Samsung v podobe veľkého plazmového televízora, ktorý dostanú jednotlivé zariadenia a občianske združenia. Ďalšie atraktívne ceny boli pripravené v rámci tomboly, ktorá sa žrebovala po každom vystúpení. Pre všetkých prítomných bolo nachystané malé občerstvenie formou chutných, sladkých aj slaných koláčikov, minerálnych vôd a ovocných džúsov. Na konci Charitánie sa konala autogramiáda so skupinami Maduar, Komajota a moderátorom Jánom Tribulom. Myšlienka tohto jedinečného podujatia s charitatívnym účelom bola aj tento rok stopercentne naplnená, o čom svedčali usmievavé tváre, spokojnosť našich prijímateľov sociálnych služieb a skvelá atmosféra, ktorá panovala po celú dobu. Podujatie bolo organizované Občianskym združením Milana Štefánika pri zariadeniach DSS v spolupráci so zariadením Jasanima – DSS Rožňava v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Účinkujúci aj diváci si nadlho z tohto charitatívneho podujatia odniesli nezabudnuteľné dojmy a zážitky. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, účinkujúcim a partnerom za pomoc a podporu.

Text: Katarína Borsodiová a Milan Štefánik

Foto: Katarína Orešanská a Petra Sekáčová

Charitánia 2015 Komajota Foto Katarína OrešanskáCharitánia 2015 Foto2 Katarína OrešanskáCharitánia 2015 Foto DFS Rozmarija Katarína OrešanskáCharitánia 2015 Heľenine oči Foto Katarína Orešanská

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky