Videorozhovory

Get Explode (videorozhovor)

V priamom prenose Slovenskej televízie, sa diváci a súťažiaci dozvedeli na záver dvojhodinového hudobného programu Eurovision Song Contest Slovakia 2010 mená do finále postupujúcich interpretov. Čo sa dialo počas prenosu v zákulisí vám prináša fotoreportáž tohto čláku ako i exkluzívny rozhovor imidžom najvýraznejšej skupiny tohto večera, ktorý skupina GET EXPLODE, Laco Kováč a Marián Čurko, poskytla bezprostredne po skončení prenosu.

Upozornenie:
Napriek tomu, že sa Marián Čurko počas rozhovoru vyzliekol, je vhodný pre mládež do 18 rokov a citlivé povahy.


článok posktyla redakcia www.reporter24.sk
video: Marek Koller, Milan Štefánik
foto: Marek Koller

Prečítajte si

Comments are closed.