Novinky

SOZA pripravuje 18. ročník oceňovania slovenských hudobných autorov!

SOZA už po osemnástykrát ocení slovenských hudobných autorov! Slovenský ochranný zväz autorský im slávnostne odovzdá ceny 10. novembra v Divadle Aréna. V atraktívnom galaprograme vystúpia barytonista Martin Babjak, Ján Berky Mrenica a jeho orchester, Juraj Griglák & Company, Robo Grigorov, skupina HEX, dychová hudba Kumpanovi muzikanti, violončelové duo Eugen Prochác a Ján Slávik, či vokálna skupina SKETY z Čiech. Už o dva týždne sa tak dozvieme, kto si odnesie prestížne ocenenie v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika.

Naša hudobná scéna sa opäť dočká reprezentatívneho a prestížneho hudobného ocenenia. Slovenský ochranný zväz autorský už o dva týždne ocení úspešných slovenských skladateľov a textárov. Cenami SOZA chce verejným uznaním podporiť domácich autorov a tvorcov hudobných diel za úspešné pôsobenie v hudobnom živote a formovanie profilu domácej hudobnej kultúry. Zväz odovzdá ocenenia už 18-ty krát na slávnostnom galavečeri v Divadle Aréna. V exkluzívnom programe vystúpia atraktívni hostia – barytonista Martin Babjak, Ján Berky Mrenica a jeho orchester, Robo Grigorov, skupina HEX, violončelové duo Eugen Prochác a Ján Slávik, vokálny skupina SKETY a mnohí ďalší umelci.

_O0A1728„Súčasťou žánrovo pestrej dramaturgie podujatia bude dychová hudba v podaní excelentných Kumpanových muzikantov, či skvelý projekt renomovaného kontrabasistu Juraja Grigláka. Vystúpia teda nielen stálice scény domácej populárnej hudby, ale i špičkoví hudobníci z prostredia ľudovej a klasickej hudby, “ uvádza Anton Popovič.

SOZA pripravila galaprogram, ktorý bude reflektovať žánrovú pestrosť hudobného repertoáru, ktorý na Slovensku zastupuje, a pripomenie tiež významné výročie partnerského českého autorské zväzu OSA.

_O0A0510SOZA má spoločnú históriu s českou organizáciou kolektívnej správy OSA, ktorá slávila 95.výročie svojho založenia ako aj okrúhle výročie udeľovania Výročných cien OSA. SOZA s OSA spájajú aj aktuálne témy duševného vlastníctva a ochrany autorských práv v medzinárodných súvislostiach,“ dodal Anton Popovič.

Ceny SOZA sa rozdeľujú na štatistické a honorárne. Na rozdiel od hlasovania v hudobných anketách sú štatistické ceny objektívnym obrazom toho, ktoré hudobné diela v hodnotenom roku dosiahli najvyššiu minutáž za predvádzanie naživo a vo vysielaniach rozhlasu a televízie na území Slovenskej republiky. Honorárne ceny sú vyjadrením uznania za prínos ocenených osobností pre slovenskú hudobnú kultúru, o ich udelení rozhodujú autori zastupujúci rôzne žánre hudby vo Výbor SOZA. Nominácie na ocenenia oznámi SOZA 3. novembra. V aktuálnom ročníku udelí SOZA ceny v nasledujúcich kategóriách:

ŠTATISTICKÉ CENY

  1. Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
  2. Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
  3. Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
  4. Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového záznamu tvorby slovenských autorov
  5. Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov
  6. Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

HONORÁRNE CENY

  1. Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
  2. Zápis do Zlatej knihy SOZA
  3. Veľká cena SOZA za celoživotné dielo

Všetky informácie nájdete na stránke www.soza.sk.

zdroj: Nora Krchňáková

foto: René Miko

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky