Novinky

Práve vychádza výber z detskej tvorby Mariána Vargu s názvom O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu!

Tvorba Mariána Vargu prináša nečakané a vzácne prekvapenia aj po jeho odchode –  novoobjavené klavírne skladby z jeho raného obdobia, keď bol žiakom ĽŠU a zároveň navštevoval hodiny kompozície u profesora Jána Cikkera, sa teraz vďaka Spoločnosti Mariána Vargu dostávajú do rúk mladých umelcov, pedagógov i všetkých milovníkov hudby a najmä klavírnej tvorby vo forme veľkorozmernej plnofarebnej publikácie, ktorá obsahuje takmer 20 skvostných skladbičiek v notovom zápise.

 Obohatená je o príbehy a spomienky Mariánových priateľov a originálne ilustrácie. Jej súčasťou je download kód na stiahnutie nahrávky všetkých skladieb v interpretácii popredného klaviristu Ivana Šillera, resp. nahrávka na CD.

Noty takmer 20 klavírnych skladieb, ktoré skomponoval Marián Varga ako 12-15 ročný chlapec, vydáva Spoločnosť Mariána Vargu na vyše 60 stranách publikácie s názvom O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu. Určená je predovšetkým deťom, žiakom klavírnej hry, ktoré sa stretnú s menom Mariána Vargu možno po prvýkrát. Predstavujeme ho preto aj formou originálneho životopisu od Mariána Jaslovského, cez príbeh Daniela Heviera, ale najmä prostredníctvom vzácnych autentických spomienok samotného Mariána Vargu a jeho bývalých spolužiakov a priateľov Danky Chovanovej-Belicovej, Vladimíra Bokesa a Tomáša Berku, v ktorých približujú okolnosti vzniku týchto skladieb v rokoch 1959-63. Publikáciu graficky veľmi príťažlivo spracovala a ilustrovala Han Illu.

 

Nedeliteľnou súčasťou knižky je nahrávka skladieb v podaní popredného klaviristu Ivana Šillera. K dispozícii je prostredníctvom jedinečného kódu na stiahnutie, prípadne na CD nosiči. Nahrávalo sa na koncertnom krídle Fazioli v showroome My Piano, jednom z najlepších nástrojov, ktorý je aktuálne na Slovensku klaviristom k dispozícii. Nahrávka vznikla v realizácii štúdia Real Music House a v hudobnej réžii Jozefa Luptáka.

Ivan Šiller mal príležitosť odohrať toto dielo už viackrát aj naživo, napríklad vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu – na festivale Konvergencie v septembri, aj počas vianočného koncertu koncom roka 2020. V relácii RTVS Umenie, ktorá vznikla pri tejto príležitosti, Ivan Šiller podotkol: „Tak ma tá hudba nadchla, že som si povedal, že ju budem hrávať na koncertoch. Marián komponoval tie skladby ako dvanásť až štrnásťročný a hneď siahal po netradičných technikách. Evidentný je tam vplyv Bartóka, Stravinského, Haydna… . Keď som ich začal študovať, zistil som, že vôbec neznejú ako skladby dvanásťročného alebo štrnásťročného chlapca… Keď má tínedžer takýto vyjadrovací jazyk a toľko napočúvaného, tak ho to veľmi ovplyvní…“

Odmeny pre ZUŠ

Projekt bol financovaný aj prostredníctvom crowdfundingovej kampane, pričom jednou z odmien bola možnosť podporiť aj vybranú ZUŠ zakúpením dvoch kníh, z ktorých jednu vydavatelia rozošlú na školy vybrané podporovateľmi. Riaditelia a riaditeľky umeleckých škôl tiež môžu získať odborný seminár pre žiakov a pedagógov vedený Ivanom Šillerom, Tomášom Borošom a Jozefom Luptákom.

Odborným garantom projektu je rovnako ako pri súbornej kolekcii violončelista, riaditeľ festivalu Konvergencie a tiež predseda Spoločnosti Mariána Vargu, Jozef Lupták, ktorý bol zároveň osobným priateľom Mariána Vargu. „ To, čo nám tu Marián zanechal, sú poklady, ktoré sme nechceli nechať uzavreté v archívoch. Ponúkame vám ich, aby ste sa nechali inšpirovať, skladby nielen nacvičili, zahrali pre seba či pre radosť iných na koncerte, ale skúste si požičať niektorú Mariánovu tému a zaimprovizujte si tak, ako vám to duša, srdce a prsty dovolia. Pustite si svoju hudobnú predstavivosť na prechádzku. Myslíme si, že Marián by sa z toho veľmi tešil.“, hovorí Jozef Lupták – violončelista, pedagóg, riaditeľ festivalu Konvergencie.

 

O chlapcovi, ktorý kroril čertov a našiel krásu:

Zostavila: Jana Vargová

Prepis nôt z rukopisných záznamov: Marek Spusta

Editori: Jakub Kudláč, Marek Spusta

Korektúry nôt:  Jozef Lupták a Boris Lenko

Autori textov: Dana Belicová-Chovanová, Vladimír Bokes, Tomáš Berka, Marián Varga, Daniel Hevier a Marián Jaslovský

Jazyková redaktorka: Darina Páleníková

Zodpovedný redaktor: Jozef Lupták

Ilustrácie a grafické spracovanie: Han Illustration

Nahral: Ivan Šiller v showroome My Piano

Zvuková réžia a mastering: Robert Pospiš a Martin Sillay, Real Music House

Hudobná réžia: Jozef Lupták

Manažérka projektu: Lea Majerčáková

Vydal: Spoločnosť Mariána Vargu

Web https://marianvarga.sk/detska-tvorba/

 

Za redakciu: Martin Laškovský

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky