NovinkyReportáže

FS Vranovčan predviedol svoje kvality v silnom príbehu života

V dňoch 21. – 22. marca vystúpil FS Vranovčan so svojim programom Čierno-biely svet v Bratislave. So svojim netradičným predstavením, v ktorom sa spájajú činoherné prvky s hudbou a tancom, sa predstavili pred vypredaným hľadiskom v dome kultúry Zrkadlový háj.

Hlavným motívom predstavenia je príbeh mladej “gadžovky” a Róma, ktorí sa do seba zaľúbia, aj napriek odmietavému postoju dedinčanov. Hoci sa snažia mladý pár rozdeliť, ich láske a ďalšiemu spolužitiu už zabrániť nedokážu. Celé predstavenie vyvrcholí svadbou, v ktorej sa prezentujú už zväčša zabudnuté cigánske zvyky a tradície.

IMG_1084Zásadnou ideou celého programu je poukázať na predsudky v spoločnosti, ktoré rozdeľovali spoločnosť na vidieku v minulosti a sú viditeľné i dnes. Čierno-biely svet je aj o vzájomnej tolerancii a rešpektovaní odlišných kultúr. Celkový silný dojem z predstavenia len umocňujú vtipné dialógy hlavných aktérov a fantastické spevácke vystúpenia v sprievode vynikajúcej hudby, ktoré neraz až dvíhali zo sedačiek. Spojenie cigánskych tancov, hudby a zvykov s tradičnou vidieckou kultúrou majoritnej spoločnosti sa ukázalo ako správna voľba, čo v záverečnej poklone, len potvrdil neutíchajúci aplauz v hľadisku.

V takmer dvojhodinovom programe sa predstavilo približne 60 účinkujúcich, ktorí tvorili tanečnú, spevácku a hudobnú zložku programu. Dejová línia bola vhodne doplnená obrazovou projekciou, premietanou na plátno za účinkujúcimi. Počas sobotňajšieho predstavenia bolo vo vypredanom hľadisku aj mnoho pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali minister školstva Dušan Čaplovič, podpredseda NR SR Ján Figeľ, riaditeľ a choreograf umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ a ďalší vzácni hostia.

IMG_1087Predstavenie Čierno-biely svet pripravili jeho tvorcovia k príležitosti 45. výročia založenia súboru a jeho nacvičenie trvalo 3 roky. FS Vranovčan týmto svojím najnovším vystúpením len potvrdil, že je právom považovaný za jeden z najlepších folklórnych súborov na Slovensku. Každému fanúšikovi folklórnej hudby a nie len jemu, môžeme toto predstavenie rozhodne odporučiť.

Najbližšie sa FS Vranovčan predstaví so svojim vystúpením 2. mája vo Vranove nad Topľou, 13. júna v Michalovciach a 4. júla vo Východnej.

Ďalšie informácie nájdete na: http://cbs.vranovcan.sk/

text a foto: Matúš Lukačin

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky