Novinky

DSS Hrabiny oslavovalo 40 rokov hudbou

Domov sociálnych služieb Hrabiny /DSS/ Nová Baňa a Spojená špeciálna škola pri DSS Hrabiny, otvorilo dňa 24.10.2014 svoje brány bývalým klientom, širokej verejnosti, predstaviteľom VUC BBSK, účinkujúcim a iným hosťom pri príležitosti 40. výročia založenia tejto ustanovizne. Za podpory spoluorganizátora OZ Milan Štefánik všetci zúčastnení mohli zhliadnuť veľmi vydarené podujatie, v ktorom sa striedalo hovorené slovo s rôznorodými vstupmi, či už v réžii domácej inštitúcie ako aj prizvaných hostí. Programom sprevádzala ostrieľaná moderátorka Katka Brychtová.

Úvodného slova sa ujali Ing. Jozef Mravec, riaditeľ DSS Hrabiny a riaditeľka Spojenej špeciálnej školy PaedDr. Karin Gažiová. Prihovorili sa aj členovia VUC BBSK, do ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti inštitúcia patrí. Ako prví prišli podujatie pozdraviť žiaci zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím z N. Bane, po nich „líščatá“ z DSS Hrabiny s programom“ HRAVO A ZDRAVO“ ktorí sa predviedli hrou na afrických bubnoch a country tančekom. Následne prichádza za výdatného potlesku na scénu Peter Cmorik, s výberom niektorých svojich piesní ako „Dážď“, „Premýšľam nad tebou“ zo slovenskej komédie Tak fajn a iné. Originálnym spôsobom pochválil kraj a hlavne prírodu, v ktorej sa ocitol a po ukončení svojho vystúpenia mi prezradil, že sa rád zúčastnil takéhoto podujatia, lebo mnohí z hendikepovaných by sa inak možno na jeho koncert nedostali, atmosféra bola dobrá, publikum spievalo s ním, z čoho bol milo prekvapený. Na pódiu sa potom opäť vystriedalo hovorené slovo a to v podaní bývalej klientky domova Kataríny Paláškovej, ktorá píše krásnu poéziu. Po tom čo si jednu báseň od interpretovala sama, druhej sa ujala K. Brychtová. A tak tento „poetický duel“ mal naozaj svoje čaro. DSS Hrabiny pod vedením vychovávateľky p. Evy Kráľovej, potom ponúkol zvláštnym spôsobom spracovanú krátku paródiu na rozprávku „O šípkovej Ruženke“, chvályhodné je, že kostýmy aj scenár si vytvorili samotní herci. Ďalej sa podujatie nieslo v znamení charizmatického speváka Adama Ďuricu, ktorý aj so svojím klávesistom „Bukom“, ich vlastným bezprostredným spôsobom dostali celé publikum do varu.

DSS Hrabiny 40 rokov Peter Cmorík foto Ján KoťoOkrem známych piesní odzneli aj najväčšie hity ako „Bez servítky“ a „Mám ťa rád“, dokonca takmer celú pieseň ,,Neľutujem“, odspievalo publikum spolu so spevákom. Sám Adam sa vyjadril, že atmosféra bola výborná, publikum bolo bezprostredné a preto si obidvaja hudobníci hranie veľmi užili. Záver programu už patril ľudovým tradíciám a to v podaní dvoch vynikajúcich folklórnych súborov /FS/ a to FS Detva z Detvy (pri KC A. Sládkoviča ), pod vedením Bc. Emílie Sekerešovej a FS Poľana pod vedením Ing. Pavla Gejdoša, PhD. (pri TU Zvolen). Na pódiu sa však objavila aj iná zaujímavá osoba a to p. Monika Ponická. Konateľka firmy SPIG s.r.o. zo Zvolena, priblížila zdvíhacie zariadenia pre telesne postihnutých, ktoré im môžu uľahčiť život ako aj poinformovala zúčastnených o legislatívnych možnostiach získania príspevku. Nezabudla podotknúť ani to, že takúto neopísateľnú atmosféru čistej radosti, človek zažíva hlavne na akciách p. Štefánika. Samozrejme poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie takéhoto podujatia. Aj my ešte raz touto cestou prajeme inštitúcii veľa zdarných rokov do ďalšej existencie a kvalitných služieb poskytovaných klientom, ktorí sa ja takýmto spôsobom začleňujú do spoločnosti.

DSS Hrabiny 40 rokov foto 2 Ján KoťoText: Daniela Sokolovičová, PR manažérka Občianskeho združenia Milan Štefánik

Foto: Ján Koťo z Občianskeho združenia Margarétka

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky