Live

Holandská vláda povolila festivaly od 1. júla 2021

Festivaly v Holandsku môžu pracovať. Holanská vláda totiž povolila ich konanie od 1. júla 2021.V prípade, že by došlo k ich zrušeniu v dôsledku zhoršujúcej sa pandémie, vyčlenila do poistného fondu 300 miliónov eur, ktoré budú k dispozícii organizátorom na vykrytie prípadných strát.

Využiť ho môžu podujatia, ktoré navštívi minimálne 3 000 návštevníkov od 1. júla do konca roka 2021, pričom holandská ministerka kultúry Ingrid van Engelshoven uviedla, že tento fond je výhľadovým bodom pre organizátorov festivalov. „Môžu sa spoľahnúť na túto garanciu. Kultúrny priemysel sa kvôli korone zastavil, preto je táto garancia dôležitá, aby sa mohol opäť rozbehnúť.“

foto: Tim Buiting

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Live