Dobrý Festival

Tvorivé dielne na Dobrom festivale

Prostredníctvom prienikov medzi  hudbou  a výtvarným  prejavom   budeme  spoločne hľadať konkrétne vyjadrovacie prvky, na 8 veľkoplošných formátoch, netradične i tradične maliarskymi technikami ,  priamymi praktickými ukážkami a výstupom budeme  vytvárané  spoločné veľkoplošné objekty a obrazy.

Koncepcia  tvorivého popoludnia

Hudba , rytmus,  kresba , linka , farba , kompozícia  , formou spontánnych interaktívnych výtvarných  vstupov  autorky a návštevníkov festivalu.

Stanete sa spoluautormi svojej prvotiny. Bez príprav a školení , formou blízkou všetkým vekovým kategóriám .

,,mojim cieľom je priblížiť návštevníkom interaktívnou formou tvorbu hudobného a výtvarného efektu, presahy cez hudbu do výtvarnej tvorby. Odbúravať ich vnútorné bariéry a dať priestor  vlastnej kreativity každého , kto prejaví záujemy tvoriť  . Prostriedkom  tohto procesu zažijeme priamy zážitok  zo vznikajúceho výtvarného diela,, (Akad.mal. Veronika Gabčová)

viac obrazov: http://www.kvant.sk/vegaplus/media/galerie/obrazy/obrazy.html

Počas dvoch dní ,,Dobrého festivalu,, bude prebiehať interaktívny dialóg medzi účastníkmi festivalu a výtvarníkom. Hudobné  vstupy, rôzne aktivity  ,  budú mať možnosť účastníci festivalu konfrontovať a priamo sa zapájať  do dialógu  s výtvarným  výstupom.

workshopy sa uskutočnia:

So 15.00 do 18.30hod.

Ne 14.00 do 18.00 hod.

Potvrdení účinkujúci na Dobrom Festivale 2010:

Gary Moore (IRL), Vladimír Merta (CZ), Peter Nagy, IMT Smile, Desmod, Iné Kafe, Para, Chiki Liki Tu-A, Heľenine Oči, Hrdza a mnoho ďalších.

Dvojdňové vstupenky na festival sú v predpredaji za 19 EUR v sieti Ticketportal. Deti do 12 rokov majú v sprievode rodiča vstup zdarma.

lístky: http://www.ticketportal.sk/podujatie_search.asp?id=14462

Prečítajte si

Comments are closed.