Novinky

SOZA po 17-ty krát ocení slovenských hudobných autorov!

SOZA už po 17-ty krát ocení slovenských hudobných autorov! Naša hudobná scéna sa tak dočká reprezentatívneho a prestížneho hudobného ocenenia. Slovenský ochranný zväz autorský naplánoval slávnostné odovzdávanie 19. novembra v Divadle Aréna. V atraktívnom galaprograme vystúpia sopranistka Adriana Kučerová a barokový súbor Solamente Naturali, Pavol Hammel, Juraj Burian či skupina Peter Bič Project. Už o dva týždne sa dozvieme, kto si odnesie ocenenie v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika.

Cieľom ocenení Slovenského ochranného zväzu autorského známych pod názvom Ceny SOZA je podporiť verejným uznaním a ocenením domácich autorov a tvorcov hudobných diel za úspešné uplatnenie sa v hudobnom živote a formovanie profilu domácej hudobnej kultúry. Ceny SOZA sa rozdeľujú na štatistické a honorárne. Na rozdiel od hlasovania v hudobných anketách sú štatistické ceny objektívnym obrazom o tom, ktoré hudobné diela v hodnotenom roku dosiahli najvyššiu minutáž za predvádzanie naživo a vo vysielaniach rozhlasu a televízie na území Slovenskej republiky. Honorárne ceny sú vyjadrením uznania za prínos ocenených osobností pre slovenskú hudobnú kultúru, o ich udelení rozhoduje Výbor SOZA. Aj tento rok pripravila SOZA slávnostné odovzdávanie s exkluzívnym programom v Divadle Aréna.

DSC_1851„Ceny SOZA vnímame ako reprezentačné kultúrno-spoločenské podujatie na vysokej úrovni, venujeme mu všetok potrebný čas na detailnú profesionálnu prípravu. Ceny SOZA sa aj tohto roku konajú v Divadle Aréna, ktoré slúži umeniu už neuveriteľných 116 rokov. V dnešnej dobe patrí Aréna medzi kľúčové kultúrne stánky na Slovensku, progresívne narába s kontroverznými témami a hýbe stojatými vodami našej spoločnosti. Sme radi, že môžeme Ceny SOZA udeľovať práve v takomto prostredí s jedinečným geniom loci.“ Vysvetľuje riaditeľ SOZA Anton Popovič.

SOZA pripravila program, ktorý reflektuje žánrovú pestrosť repertoáru, ktorý zastupuje. Jeho súčasťou bude jazz, populárna hudba i vážna hudba historická, či súčasná. Zaznejú diela hudobných skladateľov v podaní špičkových slovenských interpretov. Jazzová hudobníčka Ľudmila Štefániková, Ľuboš Šrámek a jeho East European Artsemble, sopranistka Adriana Kučerová a barokový súbor Solamente Naturali, huslista Milan Paľa, Juraj Burian, Peter Preložník, súbory súčasnej hudby VENI ensemble a VENI ACADEMY.

DSC_1947„V podaní Adriany Kučerovej so sprievodom súboru Solamente Naturali zaznie slávna ária Georga Friedricha Händela z opery Xerxes, ktorá sa 25. decembra 1906 niesla ako prvá rozhlasovým éterom, čím chceme pripomenúť významný prínos elektronických médií k šíreniu hudby. Huslista Milan Paľa je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského interpretačného umenia. So svojím projektom Violin SOLO, v rámci ktorého nahral v uplynulých rokoch 65 kompozícií pre sólové husle 35 slovenských skladateľov, si získal veľké uznanie odbornej verejnosti.“ Plánuje Anton Popovi

Súčasťou programu budú aj hviezdy našej populárnej hudby – legenda československej  popscény Pavol Hammel a formácia Peter Bič Project, ktorá prerazila nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Poslaním Slovenského ochranného zväzu autorského je ochrana autorských práv.

DSC_2018„S týmto poslaním súvisí aj rozvoj domáceho autorského prostredia, podpora kultúrnej diverzity, ako aj šírenie informácií o zmysle ochrany autorského práva. Susedné štáty venujú domácej tvorbe oveľa viac priestoru ako je tomu u nás, niet nijakého dôvodu na to, aby sme zaostávali v tomto pozitívnom trende rozvoja domácej kultúrnej scény, ktorý má priaznivý dopad na rozvoj kultúrneho priemyslu a prináša spoločnosti okrem benefitov kultúrneho rozvoja aj nové ekonomické impulzy.“ Dodal Anton Popovič.

Nominovaných na ocenenia oznámi SOZA na tlačovej konferencii 13. novembra 2014 o 10:00 v Divadle Aréna. V aktuálnom ročníku udelí SOZA ceny v nasledujúcich kategóriách:

ŠTATISTICKÉ CENY

  1. Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel 
  2. Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
  3. Cena SOZA za najhranejšiu skladbu 
  4. Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov
  5. Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

HONORÁRNE CENY

  1. Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
  2. Zápis do Zlatej knihy SOZA
  3. Veľká cena SOZA za celoživotné dielo

Všetky informácie nájdete na stránke www.soza.sk. Kompletné zoznamy ocenených sú na http://www.soza.sk/index.php?id=200

zdroj: Nora Krchňáková

foto: Lenka Imrichová

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky