NovinkyKam na koncert?

Nové tváre slovenského jazzu 2013

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku

Nové tváre slovenského jazzu 2013″

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie kapely /príp.sólistov/, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky, kde sa predstavia živým vystúpením.

SJS preplatí vybratým skupinám cestovné náklady.

Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami.

Finále súťaže sa uskutoční dňa 1.12.2013 v Bratislave.

Uzávierka prihlášok je  1.11.2013

Prihláška musí obsahovať:

– demo nahrávku max.10 min. /nemusí byť štúdiová, stačí

   ukážka formou MP3 zaslanú e-mailom /príp. poštou na nosiči

   CD/ V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh

    max. do 5MB !!!

– názov kapely a mesto z ktorého kapela pochádza,

– zoznam skladieb – poradie, názov a autor skladieb /pôvodná

  tvorba nie je podmienkou/, zoznam účinkujúcich, nástroj na

  ktorý hrajú, a dátum narodenia.

Obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášku treba odoslať mailom so všetkými údajmi + MP3 /kto nemá možnosť poslať MP3 zašle nahrávku poštou /.

Prihlášky:

e-mail: sjs@gti.sk

zdroj: Katarína Ovseníková

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky