Novinky

Hudobná anketa Slávik je zrušená, prichádzajú Ceny SOZA!

Slovenská hudobná scéna sa dočká cien aj napriek zrušeniu hudobnej ankety Slávik! Ocenenia im udelí Slovenský ochranný zväz autorský, ktorý odovzdávanie cien obnovil po dvoch rokoch. Nový riaditeľ SOZA Anton Popovič prezentuje Ceny SOZA ako ambiciózny galaprogram s atraktívnymi hudobnými číslami naživo. 7. novembra sa dozvieme, kto z hudobných tvorcov a interpretov získa významné ocenenie.

Slovenská hudobná scéna nezostane bez verejného ocenenia! SOZA bude po dvoch rokoch slávnostne rozdávať ceny domácej hudbe. Hudobní tvorcovia na Slovensku sa 7. novembra 2013 v bratislavskom Divadle Aréna dočkajú cien na 16. slávnostnom odovzdávaní Ceny SOZA. Na akcii naživo vystúpia formácie Bratislava Hot Serenaders, Ivan Tásler & IMT Smile, Pressburger Klezmer Band, Ansámbel muzikálu RENT, Lotz Trio, Quasars Ensemble, Miroslav Žbirka a Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band.

Cieľom podujatia Ceny SOZA je verejným uznaním a ocenením podporiť domácich autorov a tvorcov hudobných diel za úspešné uplatnenie sa v hudobnom živote a formovanie profilu domácej hudobnej kultúry. V aktuálnom ročníku udelí SOZA ceny za roky 2011 a 2012 v nasledujúcich kategóriách:

  1. 1.    Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel 
  2. 2.    Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
  3. 3.    Cena SOZA za najhranejšiu skladbu 
  4. 4.    Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov
  5. 5.    Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
  6. 6.    Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
  7. 7.    Zápis do Zlatej knihy SOZA (in memoriam)
  8. 8.    Veľká cena SOZA

Kritériom pre udelenie ocenenia v prvých piatich kategóriách je výsledok štatistického spracovania údajov uplynulého roka o použití hudby vo vysielaní rádií, televízií a na koncertoch. V troch zostávajúcich prípadoch je ocenenie vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska a udeľuje sa na základe rozhodnutia Výboru SOZA. Výbor SOZA má 18 členov – skladateľov, textárov a vydavateľov.

„Ceny SOZA sa rozdeľujú na štatistické a honorárne. Na rozdiel od hlasovania v hudobných anketách sú štatistické ceny objektívnym obrazom o tom, ktoré hudobné diela v hodnotenom roku dosiahli najvyššiu minutáž za predvádzanie naživo a vo vysielaniach rozhlasu a televízie na území Slovenskej republiky. Honorárne ceny sú vyjadrením uznania za prínos ocenených osobností pre slovenskú hudobnú kultúru, o ich udelení rozhodol Výbor SOZA.“ Uviedol riaditeľ SOZA Anton Popovič.

Cenu SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí odovzdá podpredseda Výboru SOZA, hudobný režisér, pedagóg a hudobný skladateľ Rastislav Dubovský. Zápis do Zlatej knihy SOZA, ktorý udeľuje Výbor SOZA in memoriam autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významne pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry, odovzdá predseda Výboru SOZA, jazzman, pedagóg a hudobný skladateľ Matúš Jakabčic. Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo žijúcemu autorovi, ktorý svoju dlhoročnou tvorbou významnou mierou pozitívne ovplyvnil rozvoj slovenskej hudobnej kultúry odovzdajú predseda Výboru SOZA Matúš Jakabčic a riaditeľ SOZA, dirigent, producent a hudobný skladateľ Anton Popovič. Poslaním Slovenského ochranného zväzu autorského pre hudobné diela je ochrana autorských práv.

„S týmto poslaním súvisí aj rozvoj domáceho autorského prostredia, podpora kultúrnej diverzity, ako aj šírenie informácií o zmysle ochrany autorského práva. Susedné štáty venujú domácej tvorbe oveľa viac priestoru ako je tomu u nás, niet nijakého dôvodu na to, aby sme zaostávali v tomto pozitívnom trende, ktorý má priaznivý dopad na rozvoj kultúrneho priemyslu a prináša spoločnosti okrem benefitov kultúrneho rozvoja aj nové ekonomické impulzy.“ Dodal Anton Popovič.

Tieto ciele uskutočňuje SOZA aj prostredníctvom programov Sociálneho a kultúrneho fondu, ktoré sú určené na podporu významných počinov v oblasti hudobnej kultúry na Slovensku. Všetky informácie nájdete na stránke www.soza.sk.

zdroj: Nora Krchňáková

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky