Novinky

HONORÁRNE CENY SOZA ZA ROK 2018 ZÍSKAJÚ VLADIMÍR BOKES, MAREK BREZOVSKÝ, FRICO KAFENDA A RICHARD MÜLLER!

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) už tradične začiatkom jesene odovzdá ocenenia za predchádzajúci kalendárny rok. Galavečer 23. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 1. októbra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Budú na ňom ocenení autori, nahrávacia spoločnosť s najúspešnejším zvukovým nosičom a rádio, ktoré má najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

„Možno sa to bude zdať niekomu trochu neskoro odovzdávať ceny za rok 2018 až na prelome septembra a októbra 2019, ale väčšinu ocenení, tvoria tzv. štatistické ceny vychádzajúce z dát, ktoré systematicky zbiera a vyhodnocuje SOZA v rámci vyúčtovania za rok 2018. To sa uzatvára v mesiaci jún, takže ak chceme podujatie patrične pripraviť skorší termín nie je možný,“  vysvetľuje predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.

Okrem šiestich štatistických udeľuje SOZA aj štyri honorárne ceny, o ktorých rozhoduje dozorná rada. „Popri všetkých záležitostiach, ktorými sa na zasadnutiach zaoberáme, toto je jedna z tých najpríjemnejších. V rámci diskusie zaznie množstvo výborných návrhov a spomedzi nich sa napokon zhodneme na štyroch menách umelcov, ktorými chceme vzdať úctu za všetko čo pre slovenskú hudbu urobili či už doma alebo aj v zahraničí“, dodáva predseda dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic.

HONORÁRNE CENY SOZA ZA ROK 2018

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2018 ju získa Vladimír Bokes, jeden z najvýznamnejších skladateľov súčasnej vážnej hudby. Ťažisko jeho tvorby spočíva v orchestrálnej a komornej tvorbe. Skladateľská orientácia na technológie avantgardnej ‚západnej hudby‘ spôsobila, že verejné i rozhlasové predvádzanie jeho tvorby bolo v osemdesiatych rokoch zakázané. Významná je jeho dlhoročná pedagogická činnosť ako aj rekonštrukcia pôvodnej verzie prvej slovenskej národnej opery – Suchoňovej Krútňavy.

Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom dodržiava sa pravidlo, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi inej oblasti. Za rok 2018 ju získavajú Marek Brezovský a Frico Kafenda.

Marek Brezovský (15.4.1974 – 22.6.1994) bude najmladším autorom, ktorý získa toto ocenenie. Po absolvovaní bratislavského konzervatória až do svojej predčasnej smrti študoval kompozíciu na VŠMU práve u prof. Vladimíra Bokesa. Svoju skladateľskú všestrannosť dokázal uplatniť v najrozličnejších žánroch – od punku v skupine Avanavany cez najrozličnejšie rockové formy vo formácii Art M Trio až po súčasnú vážnu hudbu v rámci ním už na konzervatóriu vytvoreného Súboru súčasnej hudby. Napriek krátkemu životu po ňom ostalo množstvo výnimočnej hudby, ktorú pre stále nové a nové generácie objavujú vďaka systematickej práci jeho otca Aliho Brezovského a jeho blízkeho priateľa a spolužiaka Oskara Rózsu. Album Hrana s jeho kompozíciami, divácky veľmi úspešne turné k nemu ako aj štyri filmy Patrika Lančariča o Marekovi Brezovskom sú už len verejným potvrdením jeho výnimočnosti.

Frico Kafenda (2.11.1883 – 3.9.1963) pred vznikom Československa pôsobil ako dirigent, klavirista a korepetítor vo viacerých nemeckých operetných divadlách. Po jeho vzniku sa stal dlhoročným riaditeľom, pedagógom klavírnej hry a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave. V náročných podmienkach permanentného nedostatku financií sa podstatnou mierou zaslúžil o udržanie chodu školy a systematicky sa staral o odborný rast študentov. Vychoval mnohých významných slovenských klavíristov, jeho žiakom bol aj hudobný skladateľ E. Suchoň. Ťažiskom jeho hudobnej tvorby sú komorné inštrumentálne a piesňové skladby. V ruskom zajatí počas 1. svetovej vojny zložil Sláčikové kvarteto G dur (1916) a Sonátu D dur pre husle a klavír (1917 – 18). Z ranej piesňovej tvorby sú najvýznamnejšie Štyri piesne pre vysoký hlas a klavír, Tri piesne pre mužský hlas a klavír (Listy, Okúzlenie a Pieseň na verše J. Smreka, 1955) a Tri miniatúrne piesne (na verše A. Plávku, 1962). Zo zborovej tvorby okrem raného Offertoria (1906) pre miešaný zbor, malý orchester a organ patria k význačným Kafendovým dielam Tri mužské zbory (Išli hudci horou, Marikovská veža, Sedemdesiat sukieň mala, 1949) na texty a nápevy slovenskej ľudovej poézie.

Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2018 – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí – získa Richard Müller. Nielen fyzicky neprehliadnuteľná osobnosť slovenskej hudobnej scény sa už od 80-ych rokov minulého storočia presadila v českom jazykovom prostredí, predovšetkým ako interpret textov Michala Horáčka. Vďaka tejto unikátnej pozícii mal tak aj po rozdelení spoločného česko-slovenského štátu možnosť presadiť sa aj s vlastnou autorskou tvorbou, či už skladateľskou ako aj textárskou. Je symbolické, že cenu si preberie v dobe kedy v oboch častiach bývalej spoločnej federácie koncertuje v spoločnom programe s významnými českými skladateľmi Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom.

ŠTATISTICKÉ CENY SOZA ZA ROK 2018
nominácie trojice najúspešnejších v týchto kategóriách (uvedené v abecednom poradí):

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Peter Dudák
Václav Patejdl
Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Boris Filan
Vladimír Krausz
Kamil Peteraj

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Celeste Buckingham
Marek Danko
Emma Drobná

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Budeme to stále my – Ivan Tásler / Vladimír Krausz
Lúč – Tomáš Buranovský
Words – Peter Graus, Tomáš Zubák / Emma Drobná

Cena SOZA za zvukový nosič
Miro Jaroš – Pesničky pre neposlušné detičky 3 (Galgan Records)
Kali – Dovi, dopo (Kali Records)
Zuzana Smatanová – Echo (Pandora – Art)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
Rádio Best FM
Rádio Lumen
Rádio Sity

Držitelia Cien SOZA za rok 2018 si preberú ocenenia v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová. Galavečer v réžii Lukáša Zednikoviča  bude moderovať Vera Wisterová a v jeho programe bude aj šesť unikátnych živých hudobných čísiel.

Redakciu mojamuzika.sk informovala: Andrea Čurná

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky