Novinky

Festival Konvergencie vyhlasuje 3. ročník skladateľskej súťaže

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vyhlasuje v poradí 3. ročník skladateľskej súťaže pre mladých skladateľov a skladateľky do 35 rokov.

Po úspešných dvoch rokoch sa súťaž rozširuje – okrem slovenských sa do súťaže môžu zapojiť už aj českí skladatelia a skladateľky. Cieľom súťaže je iniciovať vznik a uvádzanie nových diel a vytvoriť generačné prepojenia medzi skladateľmi a interpretmi.

Napíšte nám kvarteto
Jednou z tohtoročných podmienok pre zapojenie do súťaže je napísanie skladby s dodržaným obsadením kvarteta v zložení klarinet, husle, violončelo a klavír, prípadne aj s možnosťou použitia elektroniky.
„Verím, že jednotná inštrumentácia bude výzvou a motiváciou pre mladých skladateľov. Kvarteto v zložení klarinet, husle, violončelo a klavír sa zároveň stalo jedným zo základných obsadení komornej hudby 20. storočia, pre ktoré vzniklo viacero dnes už klasických diel. Stačí spomenúť Oliviera Messiaena a jeho Kvarteto na koniec času. Mladí skladatelia a skladateľky teda majú na čom stavať.“, hovorí slovenský skladateľ Adrián Demoč, člen 7-člennej medzinárodnej poroty, ktorá bude rozhodovať o laureátoch súťaže.

Ďalšími členmi poroty sú skladatelia prof. Jevgenij Iršai, Lukáš Borzík, Jaroslav Šťastný a interpreti nórsky huslista Nils Økland, violončelista Jozef Lupták, klaviristka Nora Skuta a klarinetista Branislav Dugovič.

Posúvame hudbu ďalej
Pod heslom „posúvame hudbu ďalej“ sa organizátori súťaže snažia o uvedenie nových kompozícií nielen na Slovensku, ale aj v rámci nadviazaných zahraničných spoluprác –diela tohtoročných laureátov budú uvedené v spolupráci so súťažou Vladimir Mendelssohn Competition na festivale Ascoli Piceno v Taliansku, či zaradené v koncertnej sezóne PKF — Prague Philharmonie v Českej republike.

„Živý záujem mladých skladateľov v prvých dvoch ročníkoch súťaže nás veľmi teší. Sme radi, že sme dokázali vytvoriť priestor pre prezentovanie súčasnej tvorby a prepojenie autorov s interpretmi. Zároveň je skvelé, že víťazná kompozícia bude zaradená okrem Konvergencií aj do programu festivalu v Taliansku aj v Prahe. Veríme, že to bude ďalšou motiváciou pre prihlásenie diel či už našich slovenských alebo českých skladateľov.“ hovorí riaditeľ festivalu Konvergencie a jeden z  porotcov skladateľskej súťaže Jozef Lupták.

Uzávierka súťaže je 31. 5. 2023.
Všetky informácie o súťaži aj s prihlasovacím formulárom sú dostupné na www.konvergencie.sk

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vznikol v roku 2000 v Bratislave. Už viac ako dve dekády každoročne vytvára priestor pre umelcov a milovníkov hudby, kde sa môžu priblížiť k rôznym žánrom, projektom a osobnostiam komornej hudby z celého sveta. Konvergencie sa venujú aj vydávaniu CD nahrávok a kníh, či publikovaniu pravidelných podcastov. Okrem týchto aktivít Konvergencie vo veľkej miere upriamujú pozornosť aj na edukatívne projekty, ako sú kurzy komornej hudby, majstrovské kurzy s renomovanými zahraničnými hudobníkmi a súbormi, odborné semináre a v neposlednom rade aj skladateľská súťaž, do ktorej od roku 2021 bolo prihlásených už vyše 35 kompozícií.

Skladateľskú súťaž v rámci celoročnej činnosti o.z. Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnermi súťaže sú aj SOZA – Slovenský zväz autorský, Hudobné centrum, PKF – Prague Phillharmonia, Vladimir Mendelssohn Competition, RTVS – Rádio Devín a Hudobný život.

Tretí ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný tiež s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. www.eeagrants.sk

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.

Pre viac informácii kontaktujte: info@konvergencie.sk

 

Tlačová správa

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky