Novinky

Erik Rothenstein vydal s kapelou Alma Pannonia debut Transylvánske tance

Skupina Alma Pannonia predstavuje svoj debutový album Transylvánske tance, ktorý vyšiel pod hlavičkou Bebe Records. Na tomto albume môžete zachytiť dymové signály zvláštneho kultúrneho stretnutia v Karpatskej kotline.  Židovská, maďarská, moldavská tradícia sa mieša v jednom panónskom kotle.

Zoskupenie hudobníkov z Maďarska (Balász Dongo Szokolay – transylvánske píšťaly, Géza Fábri – spev, koboz),  Bulharska (perkusionista Kiril Stoyanov – tympan, darbuka) a Slovenska (Erik Rothenstein – barytónový saxofón, klarinet a basový klarinet) nahralo album čerpajúci z maďarských, židovských a moldavských ľudových piesní z oblasti Transylvánie.

Podnetom k spolupráci bola ich vzájomná spolupráca. Dongo a Géza spolu účinkujú už dlhé roky. Ich špecialitou sú aj „foklórne ľudové diskotéky“ v Maďarsku ale napr. aj v Sedmohradsku, kde hrávajú do tanca tradičné piesne. Dongo najprv koncertoval s Erikovou jazzovou  skupinou a neskôr spolu vystupovali ako trio s Gézom. Na základe tejto spolupráce bol oslovený Kiril, ktorý taktiež účinkoval v Erikovej skupine. Jeho hlboká znalosť balkánskeho folklóru a schopnosť improvizácie doplnila takto toto netradičné zoskupenie.  

Špeciálne stretnutie štyroch umelcov rôzneho zamerania našlo „spoločnú reč“ pri interpretácii a spracovaní ľudových skladieb z oblasti Transylvánie.  Géza Fábri okrem toho, že spieva,  zbiera a oživuje  kobozovú hudbu. Je to tradičný  strunový nástroj, predok všetkých typov lutien a gitár. Dongó je hlboko ponorený do transylvánskej flautovej hry a štýlovej improvizácie prameniacej z ľudových tém.  Kiril  je majstrom balkánskych rytmov a jedinečného bulharského perkusívneho nástroja t’pan. Erik sa okrem jazzu venuje  klezmerovému klarinetu, ktorý sa dá vhodne uplatniť aj vo folklórnej hudbe iných národov.  Toto kvarteto spojila láska a záujem o pôvodné ľudové piesne. Všetky spomenuté hudobné prvky a vplyvy, individuálny prístup  a špecifický štýl hudobníkov  sa prejavil v skladbách varených  vo veľkom panónskom kotly.

Hudobníci sa snažili zachovať autenticitu. Ich stretnutie, koncert a následné nahrávanie malo intuitívny, hravý ale zároveň i „foklórne zrnitý“ charakter bez zbytočných príkras a balastu. Nahrávka obsahuje aj skladbu zo zbierky ľudových piesní Rumunské tance Bélu Bartóka – Tanec z Butschumu. Hudobníci chceli takto vzdať poklonu za jeho úsilie pri zbieraní ľudových skladieb národov Uhorska a jeho skladateľský génius. Taktiež sa na nej nachádza aj známa pieseň Kohút zakikiríkal od  Rabbiho Yitzchaka Isaaca Tauba.

„Po celom Sedmohradsku hrali hudobníci pre Maďarov, Rumunov, Rómov a Židov bez ohľadu na ich národnosť. Maďarské a židovské ľudové piesne, rómske ornamentálne motívy skrášlené zvukom transylvánskej flauty, sa dobre prelínajú s klezmerovým klarinetom, s  bulharským bubnom t’pan a kobozom“,  vysvetľuje  Dongó pozadie projektu projektu. Erik dopĺňa vznik tejto spolupráce: „Najprv s Dongóm ale neskôr i s Gézom sme koncertne niekoľkokrát vystúpili a cítili sme sa v tejto zostave veľmi dobre. Preto sme sa rozhodli že nahráme album a prizvali sme aj Kirila, s ktorým sme najprv odohrali jeden koncert a následne nahrali album. Kirilove perkusie a jeho cit pre ľudové piesne presne zapadli do nášho konceptu živého drsného hrania idúceho priamo k jadru skladby“. 

Album vydala spoločnosť Bebe Rebe zameraná na produkciu world music, jazzu, vážnej a súčasnej hudby a príbuzných žánrov. Je prístupný na streamovacích platformách a fyzické CD si môžu poslucháči objednať na uvedenej emailovej adrese.

Balász Dongo Szokolay

Je samoukom. Hrá najmä ľudovú a improvizovanú hudbu inšpirovanú ľudovými skladbami na gajdách, flaute a saxofóne. Spolupracuje s mnohými hudobníkmi z Maďarska ale i zo susedných krajín. Popri koncertovaní sa venuje aj komponovaniu (hudba pre tanečné a bábkové divadlo).

Géza Fábri

Narodil sa v srbskej Vojvodine a od mladosti spieval v rôznych zboroch. Ako svoj sprievodný nástroj si vybral koboz, čo bol odvážny krok, pretože tento nástroj, kedysi známy v celom maďarsky hovoriacom svete i v zahraničí, dnes používa len málokto. Venoval sa piesňam Čáangó Maďarov a celkovo ľudovej hudbe etník bývalého Uhorska. Vystupuje ako sólista i ako sideman s rôznymi skupinami a spevákmi.

Kiril Stoyanov

Perkusionista a hráč na marimbu a vibrafón  Pochádza z Bulharska, venuje sa rôznym štýlom hudby, momentálne pôsobí ako hráč na bicie nástroje v Slovenskej Filharmónii. Je aj aranžérsky a skladateľsky činný. Pôsobil v Rakúsku a spolupracuje s rôznymi telesami a interpretmi na medzinárodnej úrovni.

Erik Rothenstein

Hráč na barytónový a altový saxofón, klarinet a basový klarinet. Venuje sa hlavne world music, jazzovej a súčasnej vážnej hudbe.  Je aj aranžérsky a kompozične činný, jeho skladby sú ovplyvnené klezmerom a folklórom stredo-východnej Európy a Balkánu. Vedie viacero svojich zoskupení zameraných na spomenuté štýly hudby a spolupracuje s rôznymi orchestrami a hudobníkmi v medzinárodnom kontexte.

zdroj: vydavateľstvo Bebe Rebe
foto: Michal Myšiak

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky