Novinky

Collegium Marianum v spolupráci s vydavateľstvom Supraphon vydalo 19. septembra 2014 nové CD s nahrávkou „Lamentace proroka Jeremiáše“ Jana Dismase Zelenky

Emotívny starozákonný text Nářků z úst proroka Jeremiáša sa stal od čias stredoveku inšpiráciou pre hneď niekoľko hudobných prevedení. To od Jana Dismase Zelenky má ale v porovnaní s ostatnými predsa len čosi navyše. Ako jedno z prvých vrcholných Zelenkových diel na drážďanskom dvore totiž Lamentace patria, spoločne s pražskými Sepolkry (Supraphon SU4068-2) a Responsorii, medzi významné kompozície obdobia Svätého týždňa, ktorým vrcholí známy Veľkonočný príbeh Ukrižovania a Vzkriesenia. Lamentace vznikali v rámci temných hodiniek zvaných Tenebrae, pričom autorovi sa v nich podarilo jedinečne prepojiť kontemplatívnu rovinu so silným dramatickým nábojom. Zelenkova záľuba v neobvyklej inštrumentácii sa prejavila i v poslednej lamentácii (sólové husle, fagot a chalumeau – nástroj blízky dnešnému klarinetu), no celkovo zhudobnil iba dve lekcie prvého nokturna. Tretie čítanie na nahrávke zrealizoval gregoriánsky chorál, ako tomu pravdepodobne bývalo aj na drážďanskom dvore.

Renomovaný súbor Collegium Marianum prináša vôbec prvý komplet Lamentací v novom tisícročí (SU4173-2) – nahrávku dôslednú nielen v inštrumentácii, ale aj interpretačne, navyše hlbokú a skvostne odspievanú trojicou excelentných sólistov: Damien Guillon – kontratenor, Daniel Johannsen – tenor, Tomáš Král – bas. Collegium Marianum riadi umelecká riaditeľka Jana Semerádová a samotná nahrávka vznikla v Roku českej hudby za podpory Ministerstva kultúry.

Štyri otázky pre umeleckú riaditeľku súboru Collegium Marianum Janu Semerádovou

Ako prebiehal proces nahrávania? 

Nahrávanie Zelenkových Lamentací malo neskutočný náboj. Vynikajúci sólisti natoľko strhli orchester, že medzi zúčastnenými vznikla jedna úžasná symbióza. Latinčina sa na niekoľko dní stala našim „úradným jazykom“. Posolstvo Jeremiášovho textu odznievalo cez Zelenkovu hudbu aktuálne i naliehavo, avšak nie žalostne. Jeden z najpodarenejších Zelenkových opusov dokonca odznel v „sladkobôľnej“ interpretácii. Čím sme boli bližšie k poslednej lamentácii, tým väčšmi sa otvárala brána k radostnému vzkrieseniu. Nahrávaniu samozrejme predchádzala dôsledná príprava a kritické preverovanie textov i hudobných variantov, koniec koncov totožne, ako aj v prípade predchádzajúcich nahrávok (obzvlášť Zelenkovych Sepolker). Hoci existuje zopár notových vydaní Zelenkových Lamentací, na mnohých miestach sa verzie rozchádzajú. Ja osobne som si sem-tam nad partitúrou aj „poplakala“.

Čo vás viedlo k spolupráci s týmito troma, medzinárodne uznávanými muzikantmi?

Musím povedať, že viacero dôvodov. V minulosti sme síce podaktoré lamentácie už hrali, ale nikdy nie všetkých šesť naraz. A to bola veľká výzva! Jednotlivé kusy sú charakteristické skôr jemnými nuansami, než ostrými kontrastmi. Preto som k spolupráci prizvala aj kontratenoristu Damiena Guillona. Práve s ním som Zelenkovy Lamentace vždy chcela robiť. Mali sme už možnosť spolupracovať pred niekoľkými rokmi v Prahe a keď zaspieval Zelenkovu mariánskou antifon, ostala som unesená. Mladý barytonista Tomáš Král zas patrí v Čechách i za hranicami k uznávaným spevákom v oblasti barokovej hudby. Jeho Zelenkovú interpretáciu považujem za ideálnu. Moje „české srdce“ vždy poteší, s akou samozrejmosťou a nadhľadom nám jeho nádherný hlas sprostredkováva tajomný svet fenomenálneho Jana Dismase Zelenky. Rovnako skvelým partnerom bol i tenorista Daniel Johannsen, ktorý získal veľké uznanie za svoju interpretáciu Bacha a nemeckej duchovnej hudby.

Zelenka zhudobnil iba dve lekcie prvého nokturna na každý deň; každé tretie čítanie je na nahrávke realizované formou gregoriánskeho chorálu. Viete nám k tomu povedať čosi bližšie?

Lamentace boli po prvý raz predstavené v Drážďanoch v roku 1722 na prvej matutíne Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Bielej soboty spolu s responzóriom, chorálmi a lekciami. Skutočnosť, že Zelenka nenapísal kompletnú zostavu deviatich lamentácií, ale namiesto troch len dve na určený deň, nastoľuje otázku, kto napísal hudbu k tretím lamentáciám. Spievali sa polyfonické lamentácie od niektorého zo starších skladateľov, alebo boli vytvorené inak? To nás priviedlo k myšlienke doplniť Zelenkovy lamentace tak, aby sa na nahrávke objavili aj zvyšné tri. Keďže Damien Guillon a Tomáš Král sú taktiež skúsenými choralistami, zvolili sme si chorálnu lamentáciu.

Aké sú vaše očakávania, čo sa jej prijatia poslucháčmi týka?

Úprimne by som si priala, aby všetci poslucháči cítili z nahrávky to obrovské nasadenie a cit, ktoré sme do každej jednej noty i slova vložili. Na nahrávke sa podieľali aj traja hudobníci z Drážďan, ktorí patria medzi stálych členov súboru, a sú tak spojivom medzi Drážďanmi, Zelenkom a všetkými českými hudobníkmi, ktorí tam v tom čase pôsobili.

Zdroj: SUPRAPHON 2014

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky