NovinkyFestivaly

Najväčší Česko – Slovenský festival, ktorý sa koná priamo na Česko – Slovenskej hranici.

Myšlienka a názov festivalu vznikol na jaro v roku 2009. Názov festivalu je odvodený od zaužívaného označenia obyvateľov mesta Holíč, ktorí sú na Záhorí známi ako „ cibulári“ (ústne tradovanie označenia Holíčanov). Pre komplexnú informáciu, obyvatelia susedného mesta Skalica sú známi ako „fazulári“. Cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre absolútne každú generáciu a výber hudobného žánru prakticky pre každého. Festival sa koná v priestoroch letiska v oplotenom areály o rozlohe 60.000 m2. Pozostáva s troch veľkých scén zameraných pre patričný žáner. Ako jediný festival na Slovensku a v Čechách je spojený s medzinárodným motorkárskym zrazom.

CIBULA CITY – FREE ZONE

CIBULA FEST nezabúda ani na návštevníkov, ktorý môžu navštíviť festival i bez vstupného a môžu si tak i rodiny s deťmi naplno užiť víkend v Cibuľovom mestečku, kde uvidia kus našej histórie v podobe dobových remesiel, ukážky výroby rôznych dobových predmetov a pokrmov, ktoré boli v našej histórii vyrábané bez náročnej súčasnej techniky, rôzne kultúrne tradície, atrakcie a vystúpenia, napr. Záhorácky talent, kde deti a mládež súťažia a rozvíjajú svoj talent.

CIBULA CITY (Cibuľové mestečko) je voľná nekomerčná zóna, ktorá bude orientovaná pred oploteným areálom festivalu, pred platenou zónou v smere príchodu návštevníkov na festival a bude bez vstupného.

CIBULA CITY je zóna cez ktorú prejde každý jeden návštevník festivalu smerom k hlavnému vstupu do komerčného areálu. V zóne sa uskutočnia rôzne dobročinné a charitatívne akcie Pri prechádzaní tohto areálu smerom k festivalovej bráne, budú všetkým návštevníkom a deťom rozdávané propagačné náučné materiály a héliové balóniky s patričnými logami jednotlivých akcií. Predpokladaná návštevnosť tohto podujatia je 10.000 – 20.000 návštevníkov. (návštevnosť v roku 2009 bola 1200, v roku 2010 4 300, v roku 2011 6 400 a v roku 2012 za veľmi špatného počasia 8.200 návštevníkov). Festival sa koná priamo na hranici, čím zachováva a udržuje Česko – Slovenské vzťahy a preto nesie i podtext v názve, ČE SKO – SLOVEN SKÝ FE STIVAL .

Lokalizácia podujatia na letisku Holíč, ktoré je hraničným mestom s ČR , dáva záruku oslovenia aj českých návštevníkov. Medializácia podujatia bude smerovaná v rovnakom objeme tak na Slovensko ako aj do Českej republiky.

CIBULA CITY – free zóna (Cibuľové mestečko)

Voľná nekomerčná zóna, ktorá bude situovaná pred oploteným areálom festivalu, pred platenou zónou v smere príchodu návštevníkov na festival a bude bez vstupného. Zameraná bude pre širokú verejnosť v štýle dobového jarmoku s možnosťou prezentovať a predávať domáce produkty, prezentovať domáce remeslá, remeslá s nádychom histórie, kde návštevníci uvidia ukážky výroby rôznych dobových predmetov a pokrmov, ktoré boli v našej histórii vyrábané bez náročnej súčasnej techniky a elektriny. V zóne budú programy a atrakcie pre deti, kde bude určený priestor v podobe menšieho pódia určeného pre rôzne vystúpenia, ako Záhorácky talent, detské vystúpenia talentovaných detí a detí z detských domovom, voľné súťaže v priebehu celého dňa do prevádzané moderátorom. V tejto zóne sa bezplatne môžu kultúrne i náučne vyžiť počas troch dní dospelý i rodiny s deťmi. V zóne, cez ktorú prejde každý jeden návštevník festivalu smerom k hlavnému vstupu do komerčného areálu, budú prezentované dobročinné akcie pre telesne postihnuté deti, pre deti
s onkologickými chorobami, pre deti bez rodín (UNICEF) a detské domovy. V areály bude stánok v ktorom budú prezentované prednášky napr. boj proti drogám, boj proti fajčeniu, boj proti rasizmu a xenofóbii, proti nezdravému životnému štýlu, atd. Pri prechádzaní tohto areálu smerom k festivalovej bráne, budú všetkým návštevníkom a deťom rozdávané propagačné náučné materiály a héliové balóniky s patričnými logami jednotlivých akcií. Predpokladaná účasť pre 5. ročník festivalu je 15.000 až 20.000 návštevníkov.

KABÁT / KRYŠTOF / NO NAME / TOMÁŠ KLUS / MANDRAGE / NEBE / MICHAELA / ROBERT BURIAN /PAPAJAM / Mr. Le MONDE & LEILA / EX ARGEMA / KOBLÍŽCI / BOD OMYLU / STARSIGN / THE DOWNHIL / COOKIES /KYANID / WADDA / FISHING STRIP / STRIPLES /

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky