Novinky

Folkloristi z Prešovského kraja nahrali vianočný megaklip

Tento videoklip je podľa tvorcov posolstvom nádeje i dobrej zvesti folkloristov Prešovského kraja. Je úprimnou výpoveďou ľudí milujúcich folklór a dôkazom živej tradície ukrytej v každom z nás.

Hudobno-folklórny projekt ,,Daj Boh śčesceĽH Stana Baláža a 100 folklórnych hlasov” je zameraný na prepojenie hudobného umenia s oblasťou tradičnej kultúry všetkých regiónov Prešovského samosprávneho kraja. Autor myšlienky, Stanislav Baláž, v tejto súvislosti sústredil svoju pozornosť na tvorbu spoločného hudobno-folklórneho umeleckého diela v podobe jedinečného vianočného videoklipu. Jeho jedinečnosť spočíva v zapojení vyše 100 interpretov vybraných folklórnych kolektívov, či sólistov spevákov zo všetkých regiónov ležiacich na území Prešovského kraja. Popri sebe tak spoločne účinkujú Šarišania, Zemplínčania, Spišiaci, Rusíni a Gorali. Speváci sa vo svojom nárečí striedajú vo frázach, čím vznikajú zaujímavé multinárečové varianty.

Nájdeme tu príslušníkov troch generácií od tých najmenších až po nositeľov tradícií – všetci vzájomne tvoria jedno veľké folklórne teleso. Vrcholom skladby je spoločný zborový refrén, ktorý sa v tomto kontexte stáva nádhernou folklórnou výpoveďou, akýmsi symbolom nádeje tohtoročných Vianoc a viery v lepšiu budúcnosť. Umelecké stvárnenie, naštudovanie a celkovú realizáciu mal na starosti Stanislav Baláž, ktorý sa spolu so svojou ľudovou hudbou v spolupráci s upravovateľom Jozefom Hrušovským zhostili tejto neľahkej výzvy.

V projekte účinkujú: ĽH Stana Baláža, FSk Raslavičan, Martina Ťasková Kanošová, Viktor Ťasko, FSk Zamutovčan, Anna Poráčová s vnukmi Adamom a Ľubomírom Šebejom, FSk Jána Lazoríka z Krivian, ženská folklórna spevácka skupina FSk Poľana z Jarabiny, rodina Kocáková z Vranova nad Topľou, Michal Smetanka, Mária Mačošková, FS Magura z Kežmarku, Štefan Štec, mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambróna, spevácka skupina Šafolka zo Smižian, Dominika Novotná, Labirsky Beťare, Jozef Hrušovský, Ladislav Kišeľák a Ľubomír Šimčík.

Spoločná scéna scéna vznikla v najstaršom drevenom kostole na Slovensku

Videoklip je umeleckým stvárnením tradičného štedrého dňa a jeho zvykov v minulosti. Jednotliví interpreti sa tu objavujú vo svojich tradičných odevoch a prezentujú originálne prvky rodinného kalendárneho folklóru, čím vzniká jedinečná pestrosť obrazov štedrého večera, koledovania či polnočnej omše. Realizáciu videozáznamu, kameru a réžiu mal na starosti Róbert Bošeľa, dramaturgiu a scénografiu Monika Balážová. Nahrávalo sa v Ľubovnianskom skanzene, skanzene vo Svidníku, Dome ľudových tradícií v Zámutove, Lendaku, Krivanoch a v obci Hervartov, kde vznikla aj spoločná scéna v kostolíku sv. Františka z Assisi, ktorý je známy ako najstarší drevený kostol na Slovensku.

Daj Boh Śčesce

Veľké poďakovanie patrí všetkým muzikantom, spevákom, ale aj všetkým tým, ktorí doviedli tento videoklip do dokonalosti. Celé toto spoločné dielo je od 3. adventnej nedele dostupné na YouTube kanáli ĽH Stana Baláža. Kapela i účinkujúci sa tešia mimoriadne pozitívnym ohlasom, v ktorých sa opakujú prívlastky ako krásne, nádherné, excelentné. Ťažko nájsť ešte výstižnejšie slová, snáď len: unikátni vo svojej rôznorodosti, jednotní vo svojej tradícii. Nezabúdajme na to, čo nás spája nielen v tento čas sviatočný – čas vianočný.

text: Ing. Marián Sirka (úprava redakcia mojamuzika.sk)
foto: archív Folkman s.r.o.

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky