Novinky

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku „Nové tváre slovenského jazzu 2015“

1.Kolo

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov.

Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať:

– demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí

ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah

príloh max. do 5MB !!!

– názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza

– zoznam skladieb – poradie, názov, autori skladieb /pôvodná

tvorba nie je podmienkou/,

– mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.

  • kontakt na leadra.

2.Kolo

Uskutoční sa dňa 29.11.2015 v Bratislave.

Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou.

SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie

Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom.

Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je 2.11.2015

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášky posielajte na :

e-mail: sjs@gti.sk

Poštová adresa: na vyžiadanie mailom

facebook:

https://www.facebook.com/pages/Nov%C3%A9-tv%C3%A1re-slovensk%C3%A9ho-jazzu/289609104387717?fref=ts

zdroj: Ovseníková Katarína

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky