Novinky

Pegas 2011, vyleť až ku hviezdam. Šanca pre mladé skupiny

Rádio Prešov prichádza s projektom, ktorý môže rozbehnúť kariéru ambicióznej kapely či interpreta. Talentovú súťaž Pegas 2011 nám predstavil moderátor rádia a PR manažér projektu Peter Milkovič.

Už vieme, že ide o talentovú súťaž, skús nám ju bližšie predstaviť, kto sa jej môže zúčastniť a čo čaká aj nás os­tatných, ktorých zaujala?
Pegas 2011 je talento­vá súťaž Rádia Prešov, ktorú sme vyhlásili mi­nulý týždeň. Do 15. júla sa do nej môžu prihlásiť kapely aj jednotlivci a už od 18. júla začíname s pr­vým semifinálovým kolom. Tých bude dokopy šesť. Z ponúknutých kapiel môžu poslucháči vybrať jedného postupujúceho prostredníc­tvom internetového hlasova­nia. Ten postúpi do veľkého finále, ktoré bude 2. septem­bra na hlavnom pódiu na pe­šej zóne. Jednotlivé kapely či interpretov budeme predstavo­vať vo vysielaní Rádia Prešov každý deň počas pracovného týždňa, a to v relácii Voľnák, kde bude tomuto projektu venovaná hodina od 17.00 do 18.00.

Čo čaká tých najlepších, ktorí postúpia do veľkého finále?
Finalisti sa budú prezentovať na galavečere, kde už o víťazovi roz­hodne odborná porota zložená z osobností hudby, mesta a rádia. Víťaz získa nielen prestížny titul „Pe­gas 2011“, ale aj nahrávku profesi­onálneho CDsingla v produkcii 7 Recording Studio a následné promo v našom rádiu.

Je to veľmi zaujímavá myšlienka, vďaka ktorej pomôžete presadiť sa možno veľkému talentu. Ako vznikla táto myšlienka?
Pri zrode projektu Pegas 2011 stáli tra­ja ľudia, riaditeľ Rádia Prešov Richard Hympán, majiteľ nahrávacieho štúdia 7 Recording Studio Rasťo Papp a ja. Zišli sme sa pri káve a povedali sme si, že mladé talenty treba podporiť, preto­že Prešov je mesto hudby a máme tu širokú základňu mladých muzikantov, spevákov. Preto sme sa rozhodli dať možnosť jednému z nich prezentovať sa profesionálnou nahrávkou vo vysie­laní Rádia Prešov a na našich akciách. Toho, kto získa titul „Pegas 2011“, sa budeme snažiť zviditeľniť a pomôcť mu v profesionálnom postupe.

Ide skutočne o zaujímavú myš­lienku tohto projektu, ktorý má, mimochodom, aj pútavý názov. Pegas 2011. Ako sa zrodilo toto pomenovanie?
Pri jeho vymýšľaní padlo veľ­mi veľa názvov, boli tu už rôzne hviezdy aj talenty. My sme chceli, aby to korešpondovalo s naším mestom a kôň znakom Prešova jednoznačne je. A keďže víťazovi chceme ponúknuť profesionál­ny vzlet a obrazne povedané ho vezmeme pod svoje ochranné krídla, tak nám napadol práve okrídlený kôň Pegas.

Ako sa teda majú ambici­ózne kapely hlásiť do tohto projektu?
Všetci záujemcovia, kape­ly aj samostatní interpreti, môžu do 15. júla poslať demonahrávku vo formá­te mp3 a svoju fotografiu s krátkym popisom ka­pely na mailovú adresu pegas@radiopresov.sk . Súťaž nie je obme­dzená žánrovo, vekovo ani čo sa týka pôvodu kapely. Jednou z pr­vých kapiel, ktorá sa prihlásila, je napríklad zo západného Slo­venska. Za prvé dva dni sa nám prihlásilo takmer desať inter­prétov, takže netre­ba premeškať šan­cu na zviditeľnenie svojej kapely.

viac na: http://www.radiopresov.sk/

zdroj: Andrea Kiššová, Prešovský Večerník

foto: archív

 

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky