Novinky

Nové tváre slovenského jazzu 2010

Tak ako každý rok vyhlasuje Slovenská jazzová spoločnosť súťažnú prehliadku „Nové tváre slovenského jazzu 2010“. Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie cca 8 skupín, ktoré postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné, symbolický honorár, príp. ubytovanie. Na záver prehliadky bude festival vyhodnotený a skupiny /príp. aj jednotlivci/ budú odmenení finančnými a vecnými cenami.

Finále súťaže sa uskutoční 28.11.2010 v Bratislave.

Uzávierka prihlášok je  15. 10. 2010

Prihláška musí obsahovať:

demo nahrávku max.15 min. /nemusí byť štúdiová, stačí ukážka / na nosiči CD, MC, MP3 /mailom/. Uprednostňujeme zaslanie prihlášky a nahrávky mailom !!!

Nosič musí byť označený s priloženým zoznamom skladieb – poradie, názov a autor skladieb /pôvodná tvorba nie je podmienkou, zoznam účinkujúcich, nástroj na ktorý hrajú, adresu a ich rodné čísla ! ! !

Obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášku treba odoslať mailom so všetkými údajmi + MP3, kto nemá možnosť poslať MP3 zašle nahrávku poštou /v prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh menší ako 5MB/

Prihlášky: /stačí mailom !!!!/

Katarína Ovseníková

e-mail: sjs@gti.sk

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky