Novinky

Knihu Enter Richarda Müllera pokrstíil Jan Saudek

V poradí druhá fotografická kniha Richarda Müllera nazvaná Enter prichádza na trh. Do života ju  v utorok 26. októbra na krste v bratislavskom hoteli Kempinski v River Parku uviedol  spolu s Richardom  renomovaný český fotograf Jan Saudek.

Po viac ako desiatich rokoch fotografovania a dvoch rokoch selektovania toho najlepšieho sa Richardovi Müllerovi spolu so  zostavovateľkou knihy Denisou Bogdalíkovou podarilo spraviť výber 300 najlepších Richardových fotiek. V knihe sú rozdelené do tematických časti – Krajina krivých zrkadiel,  Paralelné svety, Ilúzie,  Blues v modrom, Ona,  Iba kone, Mestská rapsódia, Zakliati a Exit. „Krása fotografie pramení zo schopnosti zastaviť čas. Richard Müller sa jednoznačne díva inak,  neživé veci majú zrazu tajný život,“ tak definuje fotografické schopnosti známeho speváka Denisa Bogdalíková.  „Zdá sa, akoby kráčal po iných uliciach,  mestách, videl iný svet ako my.  Pravdou je, že sa od ostatných líši  vnímaním, pozorovaním a premýšľaním.“

Ako jeden z mála videl knihu Enter ešte pred vydaním aj renomovaný český fotograf Jan Saudek.  S Richardom sú nielen dobrí priatelia, ale aj spolupracovníci – Saudek je napríklad autorom unikátnej fotografie na albume Richard Müller a hosté z roku 2000. V predslove v knihe dokonca tvrdí, že Müller je podľa neho lepší fotograf ako spevák. „Vždy som hovoril, že hudba je neoddeliteľnou súčasťou fotografie, že sa tieto dva spôsoby vyjadrovania prepletajú do jedného mohutného dojmu – a hľa, môj milovaný priateľ a kolega, Monsieur Richard Müller o tom niečo vie – ak o tom dokonca nevie všetko.“

Jan Saudek prijal aj rolu krstného otca knihy Enter, a to ako na bratislavskom krste 26. októbra, tak aj na pražskom, ktorý sa uskutoční 3. novembra v Buddha-Bar hoteli.

Kniha Enter Richarda Müllera je už v predaji, až 500 exemplárov sa na trhu objaví aj s vlastnoručným Richardovým podpisom.

zdroj: Eva Bacigalová
foto: Michal Krupčík

Prečítajte si

Comments are closed.

Viac:Novinky